Мэдээ

Бүтээмжтэй Монгол Хүн 2020 судалгаанаас онцлууштай зарим үр дүнгүүд

By 05/07/2020July 6th, 2020No Comments

Хүн долоо хоногт ажилладаг дундаж цагийн хувьд Монгол Улс 2017 оны байдлаар 48 цаг буюу Непал улсын хамт Ази тивдээ хоёрт орж байж. Харин бүтээмжтэй байдлын хувьд манай оронд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд тус бүрнээ судалсан, тооцсон нь тун ховор. Түүнчлэн мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар бүтээмж өндөртэй болгоход нөлөөлдөг байгууллагын болон хувь хүний хүчин зүйлс одоо болтол хангалттай судлагдаагүй байгаа аж.

Leave a Reply