БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Борлуулалтын алба
Утас: 7000 1888  (дотуур утас: 400-404)
khurdgroup@gmail.com
Kэй Тауэр оффис түрээс
Утас: 7000 1888 (дотуур утас:301)
Наадам центр
Утас: 7010 2888
Эрхийн мэргэн цэцэрлэг
1-р салбар: 7700 4548
2-р салбар: 7700 4548
Kэй Тауэр оффис түрээс
Харуул хамгаалалт, техникийн үйлчилгээтэй холбогдох (24/7)
Утас: 7000 3366
Наадам клуб
Утас: 7600 9090
Монгол караоке: 7707 9050

Кей би тауераар борлуулалтын алба руу орох

Наадам центрээр дамжин борлуулалтын алба руу орох