Мэдээ

Хувийн санхүүгээ удирдах зургаан арга

Та өөрийгөө хэр санхүүгийн сахилга баттай гэж боддог вэ? Орлого тань зарлагаасаа илүү гардаг уу? Өөрийн гэсэн хуримтлалыг бий болгож чадсан уу? Хэрвээ эргэлзэж байгаа бол, илүү их мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол энэхүү нийтлэлээс өдөр тутмын зардлаа зохицуулах, байр машин авах, тэтгэвэрт гараад хэрэглэх мөнгөө хадгалах гэх мэт чухал хэрэгцээт санхүүгийн асуудлуудыг хэрхэн шийдэх тухай уншаарай.

Leave a Reply